Дар нашрияи илмии «Иқтисодиёти Тоҷикистон»-и  Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои актуалии иқтисодиёти муосири Тоҷикистон, рушди низомҳои иқтисодиёти ҷаҳонӣ мақолаҳои илмӣ ба чоп расонида мешаванд. Маводҳои илмии чопшаванда натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи Илмҳои ҶумҳурииТоҷикистон ва дигар ташкилотҳои соҳавиро инъикос менамоянд.

Ҳайати таҳририяи нашрияи илмӣ, ба диққати муаллифоне муроҷиат менамояд, ки онҳо дар мақолаҳои илмии худ, ба қадри зарурат қоидаҳои зеринро қатъӣ риоя карда, ба ҳайати таҳририя ирсол менамоянд.

 1. Андозаи мақола набояд камтар аз 0,6 ва аз 1,0 ҷузъи чопии компютерӣ зиёда бошад, аз ҷумла: матн, ҷадвалҳо, феҳрист (библиография), расмҳо ва матнҳои хулоса ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
 2. Мақола бояд дар идораи (офиси) Microsoft Word омада карда шуда бошад, дар ин маврид дар як вақт ҳамчунин дар ду нусха чоп карда, мутобиқи файлҳои (барои ҳар кадом мақола дар барандаи алоҳида супурда мешаванд). Дастнавис бояд дар компютер тавассути фосилаи 1,5 (андозаи ҳарф кегл 14), дар коғази сафеди шакли (формати) А4 (297 х 210 мм) чоп шуда бошад. Матн бояд 2,8-30 сатрро ишғол намояд, дар ҳар як сатр 60-64 аломат ҷойгир карда шуда бошад, аз тарафи чап бояд на камтар аз 25 мм ҳошия монда шавад, ҳамаи варақҳои дастхат бояд рақамгузорӣ шуда бошанд.
 3. Расмҳо, графикҳо ва суратҳо дар намуди расми кашидашуда қабул карда намешаванд. Такрори маълумотҳо дар матн, ҷадвалҳо, ва расмҳо манъ аст.
 4. Ҷадвалҳо ба тартиби зикр кардани онҳо бо рақамҳои арабӣ рақамгузорӣ карда мешаванд. Номи ҷадвалҳо бояд пас аз рақами онҳо бе матн зикр карда шаванд.
 5. Дар гӯшаи рости саҳифаҳои дастнавис фасли илм нишон дода мешавад, дар он мақола ҷой дода мешавад, дар сатри поён дар гӯшаи чапи саҳифаҳо УДК нишон дода мешавад, баъд дар маркази сатри минбаъда ному насаби муаллиф (муаллифон), дар зери ин сатрҳо унвони мақола навишта мешавад. Номи муассиса / муассисаҳое, ки дар он мақолаи пешниҳодшуда таҳия шудааст, дар байни сарлавҳа ва матн чоп карда мешавад. Аннотация дар забони худи мақола пас аз номи ташкилот дода мешавад. Пас аз эзоҳ калимаҳои калидӣ дар сатри алоҳида оварда мешаванд. Дар охири матн, пас аз рӯйхати манбаъҳои истифодашуда, рефератҳо бо ду забони дигар замима карда мешаванд (инчунин муаллиф / муаллифон, номи мақола ва ташкилот / ташкилотҳо бо забонҳои дахлдор нишон дода мешаванд), калимаҳои калидӣ (дар забонҳои дахлдор) ва суроғаи почтаи электронӣ барои мукотиба. Дастнавис бояд суроғаҳои почтаи электронӣ, рақамҳои телефон, насаб, ном, номи падар ва дараҷаҳои илмӣ ва вазифаи муаллиф (ҳо) -ро ҳамроҳӣ кунад. Дастхат бо имзо / имзои муаллиф / муаллифон тасдиқ карда шудааст. Дар як мақола на бештар аз ду муаллиф иҷозат дода мешавад.
 6. Истеъмол ва истифодаи калимаҳои ихтисора, номҳои ихтисор шуда манъ аст.
 7. Шаклҳо ва томсилаҳо (рамзҳо) бояд дар компютер чоп карда шуда бошанд. Аз аломатгузориҳои калонҳаҷм бояд худдорӣ карда шавад.
 8. Истинодҳо ба адабиётҳои иқтибосшуда дар қавсайни мураббаъ дода мешаванд, масалан: [1], [1,3-5]. Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда ба рӯйхати умумӣ (дар зери унвони “Адабиёт” ба тартибе, ки дар матн хотирнишон карда шуд, оварда мешавад ва ба тариқи зайл тартиб дода мешаванд:

Барои китоб: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи пурраи китобҳо, ҷойи нашршуда, нашриёт, соли нашр, ҷилд ё соли чоп, миқдори умумии саҳифаҳо.

Барои нашрияҳои даврӣ: ному насаби муаллиф (муаллифон), номи нашрия, соли нашр, ҷилд, рақам, саҳифаҳои аввал ва охири мақолаҳо.

Пеш аз ҷойи нашрия хатак (тире) гузошта мешавад, байни ҷойи нария ва нашриёт – ду нуқта (:) , пеш аз соли нашр – аломати вергул (,), пеш аз номи маҷалла (журнал) хатак (тире) гузошта мешавад. 

Истинод дар кори чопнашуда иҷозат дода намешавад.

На зиёда аз 10 маъхази истифодашуда иҷозат дода мешавад, ки аз онҳо - ҳатмӣ - нашрияҳои солҳои охир - бо назардошти хусусиятҳои мавзӯи мақола; ҳадди аққал ду муаллифи миллӣ (маъхазҳо), беҳтараш аз муаллифоне, ки дар маҷаллаи "Иқтисоди Тоҷикистон" нашр шудаанд,

 1. Дастнависҳое, ки ба ҳайати таҳририя пешниҳод карда шудаанд, бояд роҳхати (направление) муассиса дошта бошанд, дар бори имконияти чоп хулосаи коршиносро низ дошта бошанд. Ҳангоми иҷрои корҳо ба якчанд муассисаҳо аз ҳар як муассиса хулосаҳои коршинос пешниҳод карда мешаванд. Ба мақола бояд тақриз тасдиқ кардаи мутахассис замима шуда бошад.
 2. Дастнависи мақолаҳо, ки мутобиқи ҳамаи талаботи дар боло зикршуда тартиб дода шудааст, ба ҳайати таҳририяи маҷалла дар намуди чоп кардашуда пешниҳод карда мешавад. Ҳамчунин намунаи (варианти) электронии мақолаи (мақолаҳо) пешниҳод карда мешавад. Муаллифони аз дигар шаҳрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин аз мамлактҳои хориҷӣ ба нишонии электронии Институт мақолаи имзошударо дар шакли PDF ва дар шакли Word ирсол менамоянд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳои ҳамроҳ фиристодашаванда, ки муассисаҳо ирсол намудаанд, хулосаи коршинос дар бораи имконияти нашр, тақризи тасдиқкардаи мутахассис низ дар шакли PDF фиристо дамешавад.

Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад дастнависро ихтисор намояд ва тағйироти таҳрирӣ ворид намояд. Мақоларо барои нигоҳдорӣ тавсия намояд.

Дар ҳолати ба муаллиф (муаллифон) пас баргардонидани дастнависҳо барои бозкоркардсанаи пешниҳод рӯзи намудани дастнавис (дастнависҳо) аз тарафи ҳайати таҳририя матни коркарди ниҳоӣ ҳисобида мешавад.

Дастнавис (дастнависҳо)-и, ки ба қоидаҳои зикршуда ҷавобгӯ набошанд, аз тарафи ҳайати таҳририя қабул намешаванд.

 1. Дар ҳолати иҷро накардани талаботи дар боло номбаршуда, маводҳои ирсолшуда рад карда шуда, пас баргардонида мешаванд.
 2. Ҳангоми пас баргардонидани мақола аз тарафи ҳайати таҳририя, ба муаллиф (муаллифон) як нусхаи дастнавис баргардонида мешавад, ва ҳайати таҳрия ҳуқуқ дорад оид ба сабаби пас баргардонидани мавод ба баҳс рӯй наоварад.

Матни дастнависи фиристодашуда матни нинҳоӣ мебошад, бояд бо диққат омода ва таҳия карда шуда бошад. Эътимоднок, бе ислоҳ ва аз тарафи муаллиф (муаллфон) имзо шуда бошад. Мақолаи дастаҷамъи (коллективӣ) бояд имзои ҳамаи муаллифонро дошта бошад.

 1. Мӯҳлати охирони пешниҳоди мақолаҳо барои нашр дар шумораи ҳар семоҳаи маҷалла – рӯзи якуми моҳи сеюми ҳар семоҳа муқаррар карда шудааст. Маводҳое, ки баъди санаи муқарраршуда пешниҳод шудаанд, барои дохил намудан ба шумораи баъдинаи маҷалла баррасӣ шуда метавонда (дар ҳолате, ки онҳо ба талабот ҷавобгӯ бошанд). Мақолаҳои сабтиномнашуда нашр карда намешаванд

Нишонаи ҳайати таҳрия: Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, кӯчаи Айнӣ  44, утоқи 111-112 тел: 2275157, 900-09-75-77. E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!